Fampianarana – Ny vola sy ny fanompoana ny Tompo

Saro-pady sy manahirana ny miresaka vola any anivon’ny Fiangonana ary matetika dia loharano miteraka ny olana any anivon’ny mpino izany. Ny vontoatin’izao fampianarana izao dia natao hanampiana sy hampahazava ny saintsika mahakasika ny ampiasaintsika ny volantsika amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.

Popups Powered By : XYZScripts.com