Hits: 2841

Ry havana,

Manonona ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompo aminao izay mitsidika ity tranokalan’ny Fiangonana FJKM Kebeka – KANADA ity izahay.

Fifaliana ho anay araka izany ny manolotra ho antsika rehetra  izay mba voahomanay ato anatiny. Ny firarianay dia mba hahita soa amin’izay voarakitra ato ianao fa tsy mandalo fotsiny ihany akory.

Ity tranokala ity dia nataonay :

Ho fitaovam-pifandraisana hifaneraserana amintsika, koa inoanay fa tsy ho tapaka intsony izany manomboka amin’izao fitsidihanao azy izao.

Ho fantsona fizaràna ny Famonjen’Andriamanitra, tao amin’i Jesoa Kristy, koa  manantena  izahay fa tsy ho diso anjara amin’izany ianao fa hahazo ny anjaranao.   

Ho fitaovana hitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Tompo koa ho mpiara-miasa mavitrika aminay ianao hanatanteraka izany.

Ankasitrahanay ny fanampiana sy fanatsarana hatolotrao ary firarianay ny hifanenantsika matetika eto. Misaotra sy mankasitraka indrindra ny amin’izany.

 “Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim 1: 8a

Ny Mpitandrina