Tanora Kristiana

Hits: 1745

TANORA KRISTIANA

FJKM Québec

Foto-kevitra hijoroany

Ny STK dia mitaona ny olona rehetra hino sy hanaiky:

  • ny maha-Atra tokana ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina
  • ny maha-Andriamanitra tonga nofo an’i Jesoa Kristy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao
  • ny Tenin’Andriamanitra araka izay isehoany ao amin’ny Baiboly sy izay hazavaina eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina no raisina ho loharano sy fitsipiky ny finoana sy fiainana
  • ny fijoroany ho vavolombelon’i Jesoa Kristy eo amin’ny fiarahamonina no anehoany ny maha-fanasina sy fahazavana azy eo anivon’ny voahary manontolo sy izao tontolo izao

Zava-kendreny

Ny STK dia mandray ho adidy ny mitory ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra (Mar. 16: 15) ary indrindra manabe sy mikolokolo ny tanora.

Manao izay hahatonga azy ireo:

  • hahery, hitoetra amin’ny Tenin’Andriamanitra ka handresy ny asan’ilay ratsy (I Jao. 2: 4-14b)
  • miabe amin’ny lafi-piainana rehetra (fanahy, saina, vatana)
  • ho vavolombelon’i Kristy (I Tim. 4: 12)

Fivoriana ara-potoana

Isaky ny sabotsy farany amin’ny volana amin’ny 5 ora sy sasany hariva (5h30 pm).

Ireo mpiandraikitra

Biraon'ny sampana

Njaka Ramanandafy - Gino Razanajaona - Vony Rakotoseheno - Finoana Radoniaina - Milofo Tojoniavo

Zana-tsampana

vaovaon'ny sampana

raki-tsary samihafa