Sekoly Alahady

Hits: 1718

SEKOLY ALAHADY

FJKM QUÉBEC

Foto-kevitra hijoroany

Ny asan’ny Sekoly Alahady (SA) dia Asamisiona izay:

  • Miorina amin’ny baikon’ny Tompo maniraka ny Fiangonany hanao mpianatra ny firenena rehetra (Mat. 28: 18–20);
  • Miandry ary hamahana ny ondrin’i Jesoa Kristy amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra (Jao. 21: 15–17).

Zava-kendreny

Mampianatra ny tenin’Andriamanitra, ao anatin’ny Fiangonana sy any ivelany, mba hahatonga ny olona rehetra handray ny Tenisoa Mahafaly ho fiainana, ka hivelarany amin’ny maha-zanak’Andriamanitra azy tokoa.

Vaovaon'ny sampana

Fivoriana ara-potoana

Isaky ny alahady manomboka amin’ny 3 ora latsaka halefany tolakandro (2 : 45 pm) ao am-piangonana ny fotoana fianarana Sekoly Alahady.

Ireo mpiandraikitra

Biraon'ny sampana

Haja Randriamahefa, Haingo Ramananandro, Nofy Andriamanarivo, Rado Randriamiarisoa

raki-tsary samihafa