Hits: 402

Raha nandray ny fanoloran-tenan’ny Tompo tokoa isika dia : 1° Hivaha avokoa ny olana rehetra eo amin’ny fiainantsika; 2° Handray zava-tsoa avy amin’ny Tompo hatrany isika ; 3° Hahay hisafidy isika eo amin’ny fiainana