Hits: 414

Raha mamafy voa dia mba manantena vokatra tsara ! Raha hamafy ihany dia voa mitondra voka-tsoa atao masomboly fa hijinja fiainana mandrakizay avy amin’ny Fanahy ianao.