Ambaratongandrafitra

Hits: 2172

Biraom-piangonana

Serge Andriamamonjy, Mamitiana Rakotoseheno, José Ramarolahy, Hasina Razafindrakoto (Mpitandrina), Mirana Razafimandimby, Kezia Nivoharitiana

Mpihevidraharaha

Ny Mpitandrina, ireo Diakona ary ny solontenan'ireo sampana eo anivon'ny fiangonana

Mpandray ny Fanasan'ny Tompo

Rafitra manapa-kevitra eo anivon'ny fiangonana