Komity faha-10 taona

Hits: 177

Ny Birao :

1- Filoha : Haga Andriamasinoro
2- Filoha lefitra : Elysé Razanatsimba
3- Mpitantsoratra sady mpitantsoratry ny vola : Mirana Rajaonimaria
4- Mpitam-bola : Mirana Razafimandimby
5- Mpanolotsaina 1 : Rado Andrianarisata
6- Mpanolotsaina 2 : Ranto Ratsimbazafy

Ireo mpikambana hafa mandrafitra ny Komity

7- Serge Andriamamonjy
8- Tahina Maholijaona Andrianarisoa
9- Aina Rabehanitriniony
10- Mamitiana Rakotoseheno
11- Nary Ramangamananarivo
12- Njaka Ramanandafy
13- Haingo Ramanoelina
14- José Ramarolahy
15- Haja Tiana Randriamahefa
16- Menja Randrianatoandro
17- Tendry Rasamoelina
18- Thierry Ratrimo

Raha te hifanerasera amin’ny Komity faha 10 taona : k10.fjkm.quebec@gmail.com