Fankalazana ny faha 10 taona ny Fiangonana

Hits: 380

FAMPAFANTARANA HO AN’NY DAHOLOBE NY FANKALAZANA
NY FAHA 10 TAONA NY FJKM Québec

1 - Tantara fohy momba ny FJKM Québec

**Ho avy tsy ho ela

3 - Ireo tsangambaton’ny fankalazana

1. Olona

mitombo 10% ny olona tonga miangona.

2. Fanahy

mitombo 10% ny olona miditra Katekomena, ny hatao batisa, ny hatao Mariazy.

3. Vola

mitombo 10% ny tetibolan’ny Fiangonana sy ny Sampana.

4. Sampana

mitombo 10% ny isan’ny Sampana, izany hoe mba hisy sampana iray farafaharatsiny no hatsangana.

5. Fotodrafitrasa

mitombo 10% ny isan’ny Sampana, izany hoe mba hisy sampana iray farafaharatsiny no hatsangana.

6. Trano

momba ny fijerena ny mety ahafahana hividy trano Fiangonana dia atolotra ny Komity koa izany mba ho alalinina, eo amin’ny lafiny ara-lalàna, ara-bola, sy ireo fepetra rehetra ilaina amin’izany.

7. Arsivam-piangonana

hapetraka ny arsivan’ny Fiangonana hitahirizana ny tantaram-piainan’ny FJKM Québec sy ireo izay tsara fantatra rehetra momba azy.

4 - Ny logo ary mpandresy tamin’ny fifaninana

Mpamorona

5 - Ny hira faneva ary ny mpandresy tamin’ny fifaninana

Tononkira faneva
Feony
Mpamorona

6 - Ny ezaka “mises de fonds”

Fanazavana ny ezaka mises de fonds

Page Facebook K10 FJKM Québec