Fivoahana Antsaha Chicoutimi 2022

Hits: 80

9 - 10 Juillet 2022

Tany Chicoutimi, tanàna 200km eo ho eo miala an’i Québec no nanatanterahana ny Fivohana Antsaha tamin’ity taona 2022 ity. Tsy afaka nanao izany ny Fiangonana nandritry ny taona vitsy noho ny COVID koa dia tamin-kafaliana sy tao anatin’ny firahalahiana tokoa no nentina nanatanteraka izany.

Iaorana manokana i Tonton Hervé mianakavy nanokatra ny toerana sy nandray am-pitiavana. Ny Tompo Jesoa hamaly ny soa b dia be nataonareo tamin’ny fiangonaNY

Sortie Sekoly Alahady – 8 febroary 2020

Hits: 508

Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao !

Hafaliana foana ny anay ankizy

Fantatra ve hoe iza moa Joseph D’Af?

Hits: 982

De son vrai nom Rakotoson Josefa, « Joseph D’Af » (comme D’Afrique) est un jeune chanteur chrétien de Madagascar.

Joseph D’Af est un adorateur de Dieu. Il est apprécié pour son audace, son innovation et son style de musique contemporain.

Il est respecté pour sa passion pour le Christ et ses messages qui interpellent les jeunes à changer leurs comportements.

Fiarahabana Paska 2019

Hits: 523

 
 
Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao PASKA 2019 izao.
 
Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” I Kor. 5: 7.

 

2 Febroary 2019 – Glissade Sampana Sekoly Alahady

Hits: 565

Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !

Fankalazana ny Noely, taona 2018

Hits: 653

“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6

St-Andrew’s – Lessons and Carols highlights the multi-national nature

Hits: 377

Nandray anjara sy nanatrika ny fanompoampivavahana fanaon’ny tompon-trano (Eglise Presbyterienne St-Andrew’s) isaky ny Advento ny Antoko Mpihira eto amin’ny FJKM Québec.

Tao anatin’ny Lesons and Carols dia namaky ny filazantsara tamin’ny teny malagasy isika no nanatanteraka hira tao anatin’ny fitafiana tena malagasy.

Sabotsy 15 desambra 2018-Dinik’asa Alimanaka 2019

Hits: 400

Natao ny sabotsy 15 desambra 2018 tontolo andro ny fandinihana ny alimanaka sy ny tetibolan’ny fioangonana ho an’ny taona 2019.

VINAN’NY FIANGONANA 2019 : mitombo amin’ny FINOANA sy ny ASA

9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady

Hits: 495

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2

Activité Dorkasy – Parler en public – 24 novambra 2018

Hits: 474