Sortie Sekoly Alahady – 8 febroary 2020

Hits: 508

Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao !

Hafaliana foana ny anay ankizy

2 Febroary 2019 – Glissade Sampana Sekoly Alahady

Hits: 565

Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !

Fankalazana ny Noely, taona 2018

Hits: 653

“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6

9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady

Hits: 495

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2

Fiavoahana an-tsaha Sampana Sekoly alahady – 2018

Hits: 525

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
 
Misaotra  an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny.
Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny sabotsy 7 jolay teo no nanamarihana izany famaranana ny taom-pianarana izany.
Mankasitraka. Ny Tompo be fitiavana homba antsika rehetra. 

Sekoly alahady : répétition voka-dehibe

Hits: 294

Prochaine répétition du voka-dehibe :

17 febroary 2018 – Glissade à Lobtinière

Hits: 424

Soa ny fiarahantsika !

Tanteraka soa aman-tsara ny Asabotsy 17 Febroary teo ny fivoahana “Glissade” niaraka tamin’ny Sekoly Alahady … 

Tsara be ny andro, teo amin’ny -5 degrés teo “fotsiny” … Faly daholo na ny lehibe na ny kely.

Amin’ny herintaona indray ô !