Éditorial

1120 of 28 items

Jona 2019 Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina

by Njaka Ramanandafy

Hits: 375EDITORIALY Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra  “Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina” Ao anatin’ity volana jona ity, araka ny taom-piangonana, dia hankalaza sy hahatsiaro ny nidinan’ny Fanahy Masina indray isika, dia ny Pentekosta izany. Izany rahateo no anton’ny lohahevitra banjinintsika, voalaza etsy ambony, ka hifampizarantsika sy hibaiko antsika amin’ireo […]

Editorialy aprily 2019 Hazöny ny famonjen’ny Tompo

by Njaka Ramanandafy

Hits: 275EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana aprily 2019 nomeny antsika ity indray.  “Hazöny ny famonjen’ny Tompo” Mila hazonina ny famonjena nomena antsika maimaim-poana fa sao sanatria votsotra indray. Ary indreto misy fomba tsotra vitsivitsy hihazonana izany famonjena izany. Ataovy matanjaka ny finoanao raha tianao ny hihazona ny famonjena satria tsy maintsy mino […]

Martsa 2019 – Manamasïna ny fiainana ao amin’ny Tompo

by Njaka Ramanandafy

Hits: 348EDITORIALY  Ry havana malala! Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa “Manamasïna fiainana ho an’ny Tompo” Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika. Ny hoe “Manamasina ny fiainana” dia “manokana ny fiainana” ihany no dikany. […]

Febroary 2019 – Mitondrà Teny Soa Mahafaly

by Njaka Ramanandafy

Hits: 268EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2019 ity.  “Mitondrà Teny Soa Mahafaly” Izany lohahevitra miendrika baiko sy fampirisihina izany dia tena antom-pisiantsika Fiangonana ka hanehoantsika fahavononana fa iainantsika mandritry ity volana ity. Ireto misy teboka vitsivitsy tiana hifampizarana amintsika amin’izany: Baiko sy adidintsika mpino ny hitondra ny […]

Janoary 2019 – Mahatahotra Andriamanitra Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 268“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2019 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona 2019 izao.  “Mahatahotra Andriamanitra Tompo” Izany no lohahevitra […]

25 desambra 2018 – Fiarahabana Krismasy

by Bako Raveloson

Hits: 536“Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra” Lioka 2: 10 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao KRISMASY 2018 izao. Mba hitoetra ao amintsika tokoa anie Ilay IMANOELA, Andriamanitra monina amintsika ka hanome fifaliana sy fitahiana […]

Desambra 2018 – Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 226Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra Araka ny efa fantatsika dia ny volana desambra no mamarana ity taona diavintsika ity. Ary dia lohahevitra vaovao indray no banjinintsika manao hoe: “Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo” Vao mandre izany lohahevitra izany isika dia izao no mby ao an-tsaina: Afaka mifaly tanteraka ny kristiana […]

Novambra 2018 – Mivonona hihaona amin’ny Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 218Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Mivonona hihaona amin’ny Tompo” Amin’ity vola novambra ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “fahavononana” sy “fihaonana amin’ny Tompo” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Tsy mahagaga izany fa efa ankatoky faran’ny taona ohatran’izao dia mihomakomana hiditra amin’ny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa Tompo isika Kristiana. Ny […]

Oktobra 2018 – Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 546Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra “Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo” Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Any am-piangonana, any an-tokantrano, any anaty fiarahamonina rehetra any dia ventesina hatrany ny voambolana hoe “rariny sy hitsiny” satria mahatsara antsika izany. Raha mikasika […]

Septambra 2018 – Sahia manohitra ny kolikoly

by Bako Raveloson

Hits: 214Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Sahia manohitra ny kolikoly” Lohahevitra efa mahazatra no iainantsika amin’ity volana septambra ity. Satria efa hatramin’ny ela, an’arivon-taonany maro, no nisy izany kolikoly izany ary ao anaty Baiboly dia tena miresaka azy ihany koa. Koa aoka isika tsy hieritreritra fa tsy adidin’ny Fiangonana ny […]

Popups Powered By : XYZScripts.com