Éditorial

110 of 22 items

Oktobra 2019 – “Maniria ny haminany”.

by Pasteur Hasina Razafindrakoto

Hits: 99Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Maniria ny haminany” Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Tsy zava-baovao ho an’ny mpino akory ny fitaomana azy haminany fa efa hatrany am-boalohany no niaina izany izy ireo. Ao amin’ny Baiboly rahateo dia mibahan-toerana ao ny resaka faminaniana sy […]

Septambra 2019 – Manompo ny Tompo amin’ny fahamasinana

by Pasteur Hasina Razafindrakoto

Hits: 45EDITORIALY septambra 2019 Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana” “… mba hatolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom. 6: 13. Ny voambolana hoe “masina” dia mifamatotra amin’ny hoe “hatokana”. Raha masina Andriamanitra dia tena mitokana tsy […]

Aogositra 2019 – Miadia ny ady tsaran’ny finoana

Hits: 106EDITORIALY   Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Miadia ny ady tsaran’ny finoana” Tsy ny vatana, na ny fiainana, na ny saina ihany no miady ho antsika fa misy ady ihany koa ny “Finoana”. Saingy ny tombony ho antsika dia tsy voatery ho ratsy hatrany akory ny ady ho an’ny finoana fa tenaazo […]

Jolay 2019 – Manatrika ny mino ny Tompo

by Pasteur Hasina Razafindrakoto

Hits: 72EDITORIALY Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Manatrika ny mino ny Tompo” Toky sy fanantenana no entin’izany lohahevitra banjinin’ny Fiangonanatsika izany, amin’izao volana vaovao izao. Manoloana ny fahasahiranana sy ny olana maro mianjady dia sahiran-tsaina isika ka mieiritreritra fa tsy hitan’Andriamanitra intsony ny manjo antsika. Ity lohahevitra ity anefa dia […]

Jona 2019 Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina

Hits: 80EDITORIALY Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra  “Metèza ho fenoina ny Fanahy Masina” Ao anatin’ity volana jona ity, araka ny taom-piangonana, dia hankalaza sy hahatsiaro ny nidinan’ny Fanahy Masina indray isika, dia ny Pentekosta izany. Izany rahateo no anton’ny lohahevitra banjinintsika, voalaza etsy ambony, ka hifampizarantsika sy hibaiko antsika amin’ireo […]

Editorialy aprily 2019 Hazöny ny famonjen’ny Tompo

Hits: 72EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana aprily 2019 nomeny antsika ity indray.  “Hazöny ny famonjen’ny Tompo” Mila hazonina ny famonjena nomena antsika maimaim-poana fa sao sanatria votsotra indray. Ary indreto misy fomba tsotra vitsivitsy hihazonana izany famonjena izany. Ataovy matanjaka ny finoanao raha tianao ny hihazona ny famonjena satria tsy maintsy mino […]

Martsa 2019 – Manamasïna ny fiainana ao amin’ny Tompo

Hits: 120EDITORIALY  Ry havana malala! Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa “Manamasïna fiainana ho an’ny Tompo” Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika. Ny hoe “Manamasina ny fiainana” dia “manokana ny fiainana” ihany no dikany. […]

Febroary 2019 – Mitondrà Teny Soa Mahafaly

by Pasteur Hasina Razafindrakoto

Hits: 97EDITORIALY Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2019 ity.  “Mitondrà Teny Soa Mahafaly” Izany lohahevitra miendrika baiko sy fampirisihina izany dia tena antom-pisiantsika Fiangonana ka hanehoantsika fahavononana fa iainantsika mandritry ity volana ity. Ireto misy teboka vitsivitsy tiana hifampizarana amintsika amin’izany: Baiko sy adidintsika mpino ny hitondra ny […]

Janoary 2019 – Mahatahotra Andriamanitra Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 53“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2019 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona 2019 izao.  “Mahatahotra Andriamanitra Tompo” Izany no lohahevitra […]

25 desambra 2018 – Fiarahabana Krismasy

by Bako Raveloson

Hits: 85“Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra” Lioka 2: 10 Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao KRISMASY 2018 izao. Mba hitoetra ao amintsika tokoa anie Ilay IMANOELA, Andriamanitra monina amintsika ka hanome fifaliana sy fitahiana […]