Posts by Bako Raveloson

1120 of 54 items

Novambra 2018 – Mivonona hihaona amin’ny Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 218Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Mivonona hihaona amin’ny Tompo” Amin’ity vola novambra ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “fahavononana” sy “fihaonana amin’ny Tompo” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Tsy mahagaga izany fa efa ankatoky faran’ny taona ohatran’izao dia mihomakomana hiditra amin’ny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa Tompo isika Kristiana. Ny […]

Oktobra 2018 – Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo

by Bako Raveloson

Hits: 546Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra “Mandehana amin’ny rariny sy ny hitsiny ao amin’ny Tompo” Izany indray no lohahevitra vaovao iainantsika Fiangonana amin’ity volana oktobra ity. Any am-piangonana, any an-tokantrano, any anaty fiarahamonina rehetra any dia ventesina hatrany ny voambolana hoe “rariny sy hitsiny” satria mahatsara antsika izany. Raha mikasika […]

Septambra 2018 – Sahia manohitra ny kolikoly

by Bako Raveloson

Hits: 214Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Sahia manohitra ny kolikoly” Lohahevitra efa mahazatra no iainantsika amin’ity volana septambra ity. Satria efa hatramin’ny ela, an’arivon-taonany maro, no nisy izany kolikoly izany ary ao anaty Baiboly dia tena miresaka azy ihany koa. Koa aoka isika tsy hieritreritra fa tsy adidin’ny Fiangonana ny […]

Aogositra 2018 – Mitsangana hanohitra ny herisetra

by Bako Raveloson

Hits: 201Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Mitsangana hanohitra ny herisetra” Izany indray no lohahevitra, miendrika baiko,  banjinintsika Fiangonana amin’ity volana aogositra ity. Marina fa tsy misy tia izany herisetra izany isika, nefa dia tsy misaraka amin’ny fiainantsika andavan’andro ihany koa izany. Tiako ary ny mizara aminao ireto fahalalana kely ireto […]

Fiavoahana an-tsaha Sampana Sekoly alahady – 2018

by Bako Raveloson

Hits: 500« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2 Misaotra  an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny. Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny […]

11 jiona 2018 – Fananganana ny Dorkasy teto amin’ny FJKM Québec

by Bako Raveloson

Hits: 433Ry havana malala ao amin’ny Tompo, ny voaloanteny dia misaotra an’Andriamanitra satria tafatsangana tokoa ny sampana dorkasy eto Québec anio. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina mivady ihany koa izay vy nahitana sy angady nananana ka nahatonga izao sampana izao ho tafajoro soa aman-tsara. Ary tsy adino koa anefa isika mpianakavy ny finoana eto amin’ny […]

Jolay 2018 – Sahia mitory ny fahamarinana

by Bako Raveloson

Hits: 475Jolay 2018 Sahia mitory ny fahamarinana 8 Jolay 2018 Jer. 9 :22-23 Mat. 21 : 23-32 2Tim. 2 :14-21  15 Jolay 2018 Eze. 34 : 1-10 Lio. 6 :41-42 Asa. 5 : 1-11 22 Jolay 2018 Deo 24 : 10-22 Mat. 19 : 30-20.16 Jak. 5 : 1-6 29 Jolay 2018 Sal. 71 : […]

Jolay 2018 – Sahia mitory ny fahamarinana

by Bako Raveloson

Hits: 343Ry havana malala! Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra. “Sahia mitory ny fahamarinana” Amin’ity vola jolay ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “FAHAMARINANA” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Mazava tsara ny tian’izany ho lazaina amintsika: Raha miasa isika dia miasà am-pahamarinana; Ny fanompoana ataontsika rehetra dia tanteraho am-pahamarinana; Aoka ho marina ny fanoloran-tena […]

Popups Powered By : XYZScripts.com