Sortie Sekoly Alahady – 8 febroary 2020

Hits: 498

Faly dia faly tokoa ny ankizy nigorisagorisa tetsy amin’ny Centre de plein air de Lévis. Isaorana ny Tompo noho izao hafaliana omeny anay izao !

Hafaliana foana ny anay ankizy

Fantatra ve hoe iza moa Joseph D’Af?

Hits: 942

De son vrai nom Rakotoson Josefa, « Joseph D’Af » (comme D’Afrique) est un jeune chanteur chrétien de Madagascar.

Joseph D’Af est un adorateur de Dieu. Il est apprécié pour son audace, son innovation et son style de musique contemporain.

Il est respecté pour sa passion pour le Christ et ses messages qui interpellent les jeunes à changer leurs comportements.

Fiarahabana Paska 2019

Hits: 518

 
 
Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao PASKA 2019 izao.
 
Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” I Kor. 5: 7.

 

2 Febroary 2019 – Glissade Sampana Sekoly Alahady

Hits: 556

Misaotra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sortie glissade izay niarahana tamin’ny Sampana Sekoly Alahady ny Sabotsy 2 Febroary 2019 lasa teo. Hafaliana tokoa moa izany fiarahanay izany … Ireo ny sary mitantara izany !

Fankalazana ny Noely, taona 2018

Hits: 639

“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6

Janoary 2019 – Mahatahotra Andriamanitra Tompo

Hits: 281

“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8

Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2019 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona 2019 izao.

 “Mahatahotra Andriamanitra Tompo”

Izany no lohahevitra iainantsika Fiangonana amin’ity volana voalohany amin’taona ity.

Tsy tahotra mampitsoaka antsika hanalavitra Azy izany fa maika kosa hanatonantsika Azy ka hifikitra Aminy.

Koa andeha ataontsika ho fenitra ny:

Matokia ny Tompo ary aza manahy na matahotra fa lehibe Izy ary hanao zava-mahagaga sy mahatahotra ho antsika.

Ho tanteraka amintsika anie ny tenin”I Jesoa hoe:

“Aza matahotra minoa fotsiny ihany” Mar. 5: 36.

Ny Mpitandrina

 

25 desambra 2018 – Fiarahabana Krismasy

Hits: 559

“Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an’ny olona rehetra” Lioka 2: 10

Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao KRISMASY 2018 izao.

Mba hitoetra ao amintsika tokoa anie Ilay IMANOELA, Andriamanitra monina amintsika ka hanome fifaliana sy fitahiana ary fahasoavana ho antsika rehetra. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra.

« Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio … dia Kristy Tompo » Lioka 2: 11

MERRY CHRISTMAS

JOYEUX NOËL

Feliz navidad

Lire la vidéo

9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady

Hits: 492

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2

Desambra 2018 – Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo

Hits: 245

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra

Araka ny efa fantatsika dia ny volana desambra no mamarana ity taona diavintsika ity. Ary dia lohahevitra vaovao indray no banjinintsika manao hoe:

“Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo”

Vao mandre izany lohahevitra izany isika dia izao no mby ao an-tsaina:

Mbola betsaka no azo haroso eto fa heverina fa hahazoantsika mampijoro fifaliana azo antoka sy mampiadana antsika ireo voalaza ireo.

Amin’izao Advento izao ary dia meteza ny hanomana ny fiavian’I Jesoa am-pifaliana isika. Ho amintsika rehetra anie izao teny izao ‘’farany, ry rahalahy, nifalia, aoka ho tanteraka ianareo, miraisa saina, mihavàna; ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo’’ II Kor. 13: 11.

Mahereza indrindra

Ny Mpitandrina

Activité Dorkasy – Parler en public – 24 novambra 2018

Hits: 463