Sefala

Hits: 493

Fiofanana Sefala

Fianarana no nomeko anareo, mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. (Jao. 13: 15)

Sehatra hanomanana ny Laika hirosoany misimisy kokoa amin’ny asa fanompoana ny Tompo ny Sehatra Fanomanana Laika (SeFala).

Ary ny Kristiana FJKM, efa Mpandray ny Fanasan’ny Tompo, dia afaka mihomana SeFaLa avokoa.

Ny mombamomba ny fianarana:

  • MPITORITENY: 2 taona ny faharetany;
  • MPIANDRY: 2 taona ny faharetany;
  • KATEKISTA: 3 taona ny faharetany.

Tsy maintsy Mpitandrina no manome ny fampianarana eny anivon’ny SeFaLa FJKM

“ Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” II Tim. 1: 8a.

Ho antsika izay liana te hiroso amin’izany dia afaka mifandray amin’ny Mpitandrina amin’ny fotoana rehetra.

Ireo Sefala nivoaka teto

Filazàna sy vaovao samihafa