Mariazy

Hits: 1797

Fiofanana mariazy

Izay natambatr’Andriamanitra aoka tsy ho sarahin’olombelona (Mar. 10. 9)

Ny andininy 72-94 ao amin’ny Foto-Dalàna sy Fitsipika FJKM dia manambara fa :

 • Tsy ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa, mba hiraisany tokantrano (tokantranomaso no hevitr’izany) ;
 • Tsy ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa hanatanterahany ny fomban-drazana (na fombam-pianakaviana) mba hiraisany trano (vita vodiondry);
 • Tsy mbola ambaran’ny Fiangonana ho Fanambadiana kristiana ny fifanarahan’olon-droa vita vodiondry sy voasoratra ara-panjakana;
 • Fa ny Fanambadiana kristiana dia fifanarahan’olon-droa vita fombam-pianakaviana, sy voasoratra ara-panjakana ary nohamasinina tao am-Piangonana.

Ao an-trano Fiangonana ihany no hanamasinana sy hitsofandrano ny fanambadiana, ary azo atao ao anatin’ny fanompoampivavahana rehetra tontosain’ny Fiangonana izany.

Sources : FJKM Ankadifotsy

 1. Ny fanambadiana dia LAHY sy VAVY;
 1. Tokana ny vady ary tsy misy fanindroany;
 1. Aorian’ny fanambadiana vao ekena ny firaisana ara-nofo;
 1. Firaisana ara-nofo naturel ihany no azo atao;
 1. Tsy mijery ary tsy jeren’ny olon-kafa;
 1. Mila mahavita adidy ao an-trano (Eros : mpivady – Filia : ankohonana – Storge : fahaizana mifampiresaka – Agape : fiaraha-mivavaka)
 2. Tsy asiana tsiambaratelo eo amin’ny mpivady
 3. Tsy misara-toerana mihintsy raha azo atao ny mpivady;
 4. Tsy maintsy saro-piaro;
 1. Miara-mivavaka isan’andro.

Raha liana ny hiroso amin’ny fanamsinana fanambadiana ianareo dia afaka manantona ny Mpitandrina amin’ny fotoana rehetra.

Ireo mariazy nohamasinina teto