Hits: 46

Finaritra,

Tonga sahady ity ny volana Aogositra, izay volana fialan-tsasatra saika maneran-tany mihintsy. Ao anatin’ity volana ity koa anefa no hisian’ireo Fihaonambe maro samihafa ato amin’ny FJKM, izay hisian’ny Fifampizarana Fampianarana, Fifanofanana, Fiaraha-mivavaka, Fandinihana Soratra Masina ary koa Fifaliana sy Fifampaherezana ho an’ny FJKM rehetra. Hisantatra izany ny Sampana Sekoly Alahady any Mahajanga ny 2 ka tramin’ny 5 Aogositra 2022. Koa manasa antsika hanaraka azy ireny any amin’ny Facebook ny Sampana Foibe FJKM.

Fa tena fifaliana lehibe ho anay Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Kebeka ihany koa anefa ny manasa sy mampirisika anao hanaraka tsy tapaka ny vaovao sy ny tsara ho fantatra rehetra eto amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.

Maro isika no mandeha miala sasatra, ao ireo efa niainga ary efa tafaverina, ao ireo anatiny ary ao kosa ireo mbola mikasa ny hanainga. Dia mampirisika antsika mba hanana fifaliana feno ao anatin’izany, saingy aza adino mandrakariva kosa anefa ny fivavahana any amin’izay misy antsika any. Mazotoa mamonjy ny Fiangonana na manaraka ny fanompoam-pivavahana ampitain-davitry ny fiangonana. Koa dia « Tano mafy ny finoana » araka ny lohahevitra vaovao raisintsika amin’ity volana Aogositra ity.

« Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao » (Apok. 3:11)

Ny Mpitandrina

RAKOTONDRABE ANDRIANAHARIJAONA Ndrianja