Hits: 51

Mofonaina

Ny olona mahiratra

JAONA 9 : 35-41
9:35 Jesosy nandre fa efa noroahiny ralehilahy; ary rehefa nahita azy Izy, dia nanao hoe: Mino ny Zanak’Andriamanitra va ianao?
9:36 Ralehilahy namaly ka nanao hoe: Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy?
9:37 Hoy Jesosy taminy: Efa nahita Azy ianao, sady Izay miresaka aminao izao no Izy.
9:38 Ary hoy izy: Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy.
9:39 Ary hoy Jesosy: Ho fitsarana no nahatongavako amin’izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra.
9:40 Ary ny Fariseo sasany izay teo aminy, nony nandre izany, dia nanao taminy hoe: Izahay koa va mba jamba?
9:41 Hoy Jesosy taminy: Raha jamba ianareo, dia tsy ho nanan-keloka; nefa hoy ianareo ankehitriny: Mahiratra izahay; dia tsy afaka ny helokareo.

1-Manaiky ny fahefan’i Jesoa

« Ary hoy izy : Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy » (and38)

Rehefa nijoro ho vavolombelona tamin’ny nampahiratan’i Jesoa ny masony ilay lehilahy teraka jamba dia noroahan’ny Jiosy izy , ka tonga teo amin’iJesoa . Ary teo no nanaovany ny fanekem-pinoana hoe: « Tompoko , mino aho« . Sady nanaiky ny fahefan’i Jesoa izy no nanaiky fa Izy tokoa no KRISTY . Ny olona mahiratra ara-panahy no mahay manaiky ny fahefan’i Jesoa Kristy, Ilay fahazavana izay manazava ny mason’ny olona hahitany ny asa lehibe ataon’ Andriamanitra . Tsy ho hain’ny olona tsy mbola mahiratra ara-panahy mihitsy ny hanaiky ny fahefan’i Jesoa sy ny maha-Kristy Azy. Koa maneke ampahiratin’i Jesoa Kristy ianao mba hanekenao ny fahefany .

2-Miala amin’ny fanamarinan-tena

« Hoy i Jesoa taminy … nefa hoy ianareo ankehitriny : mahiratra izahay , dia tsy afaka ny helokareo  » (and 41b)

Fahotana eo anatrehan’iJesoa Kristy , Ilay fahazavan’izao tontolo izao ny fiheverantena ho mahiratra , satria tsy andraisana famelankeloka. Ary izany no fahadisoan’ny Fariseo, satria nihevitra ny tenany ho manana ny fahamarinana teo anatrehan’i Jesoa izy ireo . Nambaran’iJesoa fa tsy mahazo famelankeloka izy ireo . Araka izany , ny olona mahiratra dia manaiky ny fahotany sy ny fahadisoany eo anatrehan’i Jesoa Kristy, Ilay fahazavana mba hahazoany famelankeloka sy fahamarinana amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy . Koa ekeo eo anatrehany ny fahotanao mba hanamarinany anao.

Fanontaniana :

Inona avy ireo toetra ahafahana milaza fa efa mahiratra eo anatrehan’i Jesoa ny olona iray ?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM