Hits: 15

Mofonaina

Mofonaina

MATIO 5 : 25-26
5:25 Mihavana faingana amin’ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin’ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin’ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao.
5:26 Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra.

1-Ataovy ny dingana

Mihavana faingana , hoy i Jesoa eto .Toa milaza zavatra hatao izany nefa toa milaza ihany koa fa tonga ny fotoana fanararaotra . Izay manana ady mihitsy eto no asain’ny Tompo mandeha manao ny dingana .Raha ny teny hoe: »mihavàna » dia tsy manatona ilay manana ady fotsiny fa miezaka mamitram-pihavanana mihitsy . Izany hoe : tsy vitan’ny fanatonana fotsiny fa arahina resaka fihavanana. Efa nataon’i Jesoa .Isika no diso dia Izy no nidina namonjy antsika . Nanao ny dingana voalohany Izy (vakio Rom 5.8).

2-Aza mitaredretra

Tsy ilay manana ady eto no fototry ny fahasarotana fa ilay miady .Fa sady tsy hivitrana ny fihavanana no tsy hahita rariny amin’n’y fitsarana izy . Zava-tsarotra amintsika olombelona izany raha amin’izao vanim-potoana iainantsika izao kanefa dia asain’i Jesoa tanterahana satria sady fanehoam-pitiavana no famitranam-pihavanana .Raha fehezina izany dia : nyfandeferana no làlana ivoahana amin’ny fandresena .

Fanontaniana:

Oviana ianao no nihaona tamin’ilay olona manana ady aminao?

Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM