Hits: 385

EDITORIALY

Ry havana malala!

Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo Jesoa

“Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao”

Lohahevitra vaovao indray no hitaomana antsika Fiangonana amin’ity volana martsa ity. Hiditra ny vanim-potoanan’ny Karemy rahateo isika izao ka ampirisihina mba handini-tena sy hanamasina ny fiainantsika.

Koa miantso antsika mba hiverina amin’ny Tompo ny lohahevitra eto.

  • Izy Tompo Andriamanitra mihitsy no miangavy sy mitalaho ny hiverenantsika Aminy. .
  • Mandray antsika Izy na mpanao meloka aza Isika dia miverena Aminy.
  • Tsy tezitra na mibedy antsika Izy fa miverena Aminy fa ho raisiny am-pitiavana.
  • Mibebaha ary aza omena lamosina intsony Izy fa miverena Aminy.
  • Aoka ataontsika ho zava-dehibe ny fandihian-tena sy fieritreretana lalina ny làlanatsika koa mitodiha any Amin’ny Tompo amin’izay.

Mirary soa ho antsika rehetra hamakivaky izao vanim-potoanan’ny Karemy izao ary dia handray Famonjena lehibe entin’ny Paska 2020.

“Miverena ianao, hoy ny Tompo; …; fa hamindra fo Aho, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay” Jer. 3: 11

Ho tanteraka amintsika tokoa anie izany

Ny Mpitandrina