Hits: 325

Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2020 ity.

 “Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo”

Izany indray no lohahevitra banjinintsika amin’ity volana febroary ity. Ireto misy hevitra vitsivitsy hifampizaràna amintsika ambaran’izany.

Mahatoky ny tenin’ny Tompo:

  • Azo hametrahana fitokisana ny Tenin’ny Tompo.
  • Tsy mandainga ny Tompo rehefa miteny.
  • Azo hiateherana ny sitrapon’Andriamanitra.
  • Izay rehetra tenenin’ny Tompo dia tanterahiny ary vitany avokoa.

Ny Teny vavolombelon’ny Tompo dia:

  • Miara-monina amintsika amin’ny fotoana sy izay misy antsika rehetra.
  • Mahita ny ataontsika rehetra na tsara na ratsy.
  • Miara-miasa amintsika izay mandray Azy hatrany.
  • Mahalala sy mahafantatra ny manjo antsika na tsara na ratsy.
  • Manampy antsika hamaha ny olana mianjady amintsika.

Koa inoana fa hifikitra amin’ny Tenin’ny Tompo isika manomboka izao ary hiara-miaina Aminy hatrany mba ho azo antoka ny làlantsika amin’ity volana vaovao nomeny antsika ity.

“Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao Andriamanitra ô” Sal 119: 105.

Dia manonona ny fidanan’I Jesoa Kristy ho antsika rehetra.

Ny Mpitandrina