Hits: 475

“Indro ankehitriny no andro fankasitrahana;

indro, ankehitriny no andro famonjena” Isa. 49: 8

Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia miarahaba antsika rehetra noho izao taona vaovao 2020 izao. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie handrotsaka ny fitahiany sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay sy isika isam-baravarana mandritr’izao taona izao.

 “Maneho ny tàna-maheriny ny Tompo Andriamanitra”

Izany no lohahevitra iainantsika Fiangonana amin’ity volana voalohany amin’taona ity. Ary ireto misy dikany izay ho toky ho antsika mandre izany:

  • Te haneho amintsika ny Tompo Andriamanitra fa mbola misy Izy ary hijery ny fiainantsika tsirairay avy amin’ity taona ity.
  • Te hanavotra antsika ny Tompo Andriamanitra manoloana ireo hery ratsy mitady hamotika sy handrava ny fiainantsika tsy hahatafitàna ity taona ity.
  • Manantsotra ny tànany amintsika Izy te hitantana antsika mba handroso amim-pahatokiana isika hamakivaky izao taona izao. .

Koa matokia ary aza manahy na matahotra mizotra amin’ity taona 2020 ity satria mahery ny Tompo Andriamanitra hinoantsika. Lehibe Izy ary vonona ny haneho izany heriny izany eo amin’ny fiainantsika ka hanao zava-mahagaga sy mahatalanjona ho antsika.

Ho tanteraka amintsika anie ny tenin’ny Tompo hoe:

“… fa tànana mahery no nitondran’ny Tompo antsika” Eks. 13: 16

Ny Mpitandrina