Fiarahabana Paska 2019

Hits: 523

 
 
Ny Mpitandrina mivady sy ny FJKM Québec dia faly miarahaba antsika rehetra noho izao PASKA 2019 izao.
 
Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” I Kor. 5: 7.