Hits: 216

EDITORIALY

Faly misaotra an’Andriamanitra isika noho ity volana vaovao nomeny antsika amin’ity taona 2019 ity.

 “Mitondrà Teny Soa Mahafaly”

Izany lohahevitra miendrika baiko sy fampirisihina izany dia tena antom-pisiantsika Fiangonana ka hanehoantsika fahavononana fa iainantsika mandritry ity volana ity.

Ireto misy teboka vitsivitsy tiana hifampizarana amintsika amin’izany:

  • Baiko sy adidintsika mpino ny hitondra ny Teny Soa Mahafaly
  • Izay mitory Teny Soa Mahafaly dia mitondra famonjena ho an’izay mandray azy.
  • Aza matahotra mitondra ny Teny Soa Mahafaly fa miaro sy manampy antsika Ilay Mpaniraka.
  • Ataovy ho vaindohan-draharaha amin’ny fanompoanao ny hitory ny Vaovao Mahafalin’I Kristy Jesoa amin’ny hafa.
  • Mahavaha olana maro eo amin’ny fiainany ny fitondranao Teny Soa Mahafaly ho an’ny olona iray. (Isa. 61: 1)
  • Mampihavana antsika amin’Andriamanitra sy amintsika samy isika ny Teny Soa Mahafaly. (Efe 2: 17)
  • Sakaiza mahatoky sy mpiara-miasa amin’I Kristy Jesoa isika raha manaiky hitondra ny Teny Soa Mahafaly.

Koa mampahery antsika rehetra mba ho fotoana hireharehantsika sy hanolorantsika tena anie ity volana febroary ity ka “Hitondrantsika ny Teny Soa Mahafaly” ho an’izao tontolo izao.

 

“Akory ny hatsaran’ny tongotr’iry mitondra Teny Soa Mahafaly… sady mitondra famonjena” Isa. 52: 7

Ny Mpitandrina