Fankalazana ny Noely, taona 2018

Hits: 639

“Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra”. Rom 15,6