9 desambra 2018 – Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady

Hits: 492

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2