Desambra 2018 – Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo

Hits: 250

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra

Araka ny efa fantatsika dia ny volana desambra no mamarana ity taona diavintsika ity. Ary dia lohahevitra vaovao indray no banjinintsika manao hoe:

“Mifalia amin’ny fitiavan’ny Tompo”

Vao mandre izany lohahevitra izany isika dia izao no mby ao an-tsaina:

Mbola betsaka no azo haroso eto fa heverina fa hahazoantsika mampijoro fifaliana azo antoka sy mampiadana antsika ireo voalaza ireo.

Amin’izao Advento izao ary dia meteza ny hanomana ny fiavian’I Jesoa am-pifaliana isika. Ho amintsika rehetra anie izao teny izao ‘’farany, ry rahalahy, nifalia, aoka ho tanteraka ianareo, miraisa saina, mihavàna; ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo’’ II Kor. 13: 11.

Mahereza indrindra

Ny Mpitandrina