Hits: 165

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Mivonona hihaona amin’ny Tompo”

Amin’ity vola novambra ity, dia mitaona antsika indray hifototra amin’ny “fahavononana” sy “fihaonana amin’ny Tompo” ny lohahevitry ny Fiangonantsika. Tsy mahagaga izany fa efa ankatoky faran’ny taona ohatran’izao dia mihomakomana hiditra amin’ny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa Tompo isika Kristiana.

Ny fanotaniana mipetraka amintsika dia ny hoe: “Angaha moa misy fombafomba sy fihomanana be toy izany ny fihaonana amin’ny Tompo?” ENY avy hatrany ny valiny araka ireto teboka vitsivitsy ireto:

  • Mila mivonona sy mihomana isika hihaona amin’ny Tompo ho mariky ny fanajàna Azy. Andriamanitra mendrika omem-boninahitra ny Tompo koa ilaina ny fihomanana hihaona Aminy. (Apo. 21: 2)
  • Tsy hifampijerijery fotsiny akory ny fihaonana amin’ny Tompo fa fifanantrehana izay hanadinany antsika koa mila mivonona isika.
  • Fitiavan’ny Tompo antsika ihany koa ny fetezany hihaona amintsika koa aoka ho vonona tsara isika (vonona hibebaka, handray ny sitrapony, hahazo famelan-keloka, handray tsodrano avy Aminy, sns).

Tsy misy ho afa-bela isika fa tsy maintsy mbola hihaona amin’ny Tompo avokoa, noho izany dia aoka ho vonona tsara amin’ny ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy, Ny faniriana dia mba tsy ho tampoka amintsika izany fihaonana izany fa tena efa nivononantsika fatratra ary ho famonjena ho antsika.

Koa aoka ary tsy ho variana isika fa “miomàna hihaona amin’Andriamanitrao, ry Israely ô!” Amosa 4: 12. Mba ho fotoana hanaovanao izany anie ity volana novambra ity.

Ny Mpitandrina