Hits: 303

Tontosa ny sabotsy 15 sy ny alahady 16 septambra teo ny fisindàna notanterahan’ny fiangonana tany amin’ny Auberge Terre de Rêve Saint-Léon-de-Standon.

Isaorana ny Tompo noho ny fotoana rehetra, indrindra fa ny andro tsara izay nahafa-po tokoa. Maneho fankasitrahana ihany koa antsika rehetra, na ny nijanona natory, na ireo tonga ny sabotsy  na ny alahady ihany noho ny antony samihafa.