Hits: 160

Ry havana malala!

Manonona ny fiadanan’ny Tompo Jesoa amintsika rehetra.

“Mitsangana hanohitra ny herisetra”

Izany indray no lohahevitra, miendrika baiko,  banjinintsika Fiangonana amin’ity volana aogositra ity.

Marina fa tsy misy tia izany herisetra izany isika, nefa dia tsy misaraka amin’ny fiainantsika andavan’andro ihany koa izany.

Tiako ary ny mizara aminao ireto fahalalana kely ireto sao hanampy anao amin’ny fanoherana ny herisetra:

  • Na aiza na aiza misy anao dia mihomana fa misy karazana herisetra foana mety hatrehanao any: tokantrano, toeram-piasana, toeram-pianarana, fiarahamonina, Fiangonana, sns.

 

  • Tsy ny mikasi-tanana na mandratra olona ihany akory no atao hoe herisetra fa miseho amin’ny endrika maro izany. Teny maharary, fifosàna, fanopàna, kitakita, longilongy, sns, dia tsarovy fa herisetra avokoa. Ao an-tokantrano ao dia herisetra ny fiakaran’ny feo, ny tsy mifampiteny, manafina sy mandaingalainga, mifampiatsaravelatsihy, mifampiahiahy, mangalatra, sns.

 

  • Na inona na inona endriky ny heristera dia mandratra sy mamono avokoa ary mety hiafara amin’ny famoizan’ain’izay iharan’izany mihitsy aza.

 

Ho antsika Kristiana manokana dia:

  • Tsy mba tia herisetra ny Tompo hivavahantsika ary mandràra antsika tsy Izy hanao izany.

 

  • Tsy mahazo mijery fotsiny isika raha misy tranga-na-herisetra hitantsika fa tsy maintsy manohitra izany. Tsy amin’ny alalan’ny herisetra anefa no hanaovana izany fa amin’ny filaminana ( “Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy” Rom 12: 21).

 

  • Aoka tsy ho isika no loharanao hipoiran’ny herisetra na aiza na aiza (Mar. 14: 21)

 

  • Aza mba ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpanao herisetra fa naman’ny mpamaono olona isika raha sanatria manao izany. (Efe. 5: 11)

 

Inoana fa dia ho isan’izay manalavitra ny herisetra ny fiainantsika amin’ity volana aogositra ity.

“Fa Andriamanitra tsy tompon’ny fikotranana, fa tompon’ny fiadanana. Araka ny fanaon’ny Fiangonan’ny olona masina rehetra” I Kor. 14: 33.

 

Ny Mpitandrina