Fiavoahana an-tsaha Sampana Sekoly alahady – 2018

Hits: 523

« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2
 
Misaotra  an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny.
Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny sabotsy 7 jolay teo no nanamarihana izany famaranana ny taom-pianarana izany.
Mankasitraka. Ny Tompo be fitiavana homba antsika rehetra.