Jolay 2018 – Sahia mitory ny fahamarinana

Hits: 519

Jolay 2018

Sahia mitory ny fahamarinana

8 Jolay 2018

Jer. 9 :22-23

Mat. 21 : 23-32

2Tim. 2 :14-21 

15 Jolay 2018

Eze. 34 : 1-10

Lio. 6 :41-42

Asa. 5 : 1-11

 

22 Jolay 2018

Deo 24 : 10-22

Mat. 19 : 30-20.16

Jak. 5 : 1-6

29 Jolay 2018

Sal. 71 : 14-24

Mar. 11 : 15-18

1 Pet. 3 : 14-17