Jiona 2018 – Miantsoa fanafahana avy amin’ny Tompo

Hits: 262

Jiona 2018

miantsoa fanafahana 

avy amin’ny Tompo

3 Jiona 2018

Deo 15 : 1-6
Lio. 1 : 67 – 75
Gal. 5 : 13-15

10 Jiona 2018

Est. 4 : 13-17
Jao. 8 : 31 – 38
Jak 1 : 26 – 27

17 Jiona 2018

Sal. 37 : 34 – 40
Lio. 4 : 14 – 20
Apo. 12 : 7 – 13. 1 a

24 Jiona 2018

Jer. 34 : 12 – 17
Mat. 6 : 9 – 15
Rom. 13 : 11 – 14