Hits: 440

Isaorana indrindra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sabotsy 2 jiona 2018 teo ny Voka-dehibe voalohany nokarakarain’ny FJKM Québec.

Isaorana manokana etoana koa ianao izay nitondra am-bavaka, nanome vola aman-karena, nanotrona anay ahatontosa izany. Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anao!

Indro atolotray anao eto ny raki-tsary izay nahitàna ny hafaliana sy ny fifankatiavantsika. Ny hirarianay dia ny hitomboan’izany firaisan-kinantsika izany hatrany. 

Samia ho tahian’Andriamanitra daholo !

Ny Mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Québec

raki-tsary VOKA-DEHIBE 2018