Vondrom-bavaka Janoary 2018

Hits: 377

Vondrom-bavaka

Niara-nivavaka tetsy Beauport niaraka tamin’ny Mpitandrina ny sampana Fifohazana.

Ny Soratra Masina niara-nodinihina tamin’izany dia nalaina tao amin’ny bokin’ny Apokalipsy xxx

Nisy koa ny fijoroana vavolombelona sy fitondrana am-bavaka ny fiainan’ny tsirairay.

Nofaranana tamin’ny fiaraha-misakafo izany fotoana izany. Misaotra ny Tompo isika …