1 Janoary 2018 – Hafatry ny Filohan’ny FJKM Irako Andriamahazosoa

Hits: 342

HAFATRA FOLO

1- Ivelomy ny Taon-jobily

2- Karakarao ny Tantara

3- Tohizo ny Tafika masina

4- Mazotoa amin’ny Soratra Masina

5- Tongava manatrika Ankatoka

6- Tsarovy ny Synodam-pinoana

7- Andao isika hidera ny Tompo

8- Mahereza manefa adidy

9- Mijoroa ho fanasin’ny tany

10- Aza menatra hanao politika

Ka ho kristiana VANONA, VELONA, VONONA isika hamakivaky ity taona 2018 ity .

IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina

Filohan’ny FJKM
Janoary 2018.