Hits: 77840

Teny fanolorana

Ry havana,

Manonona ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompo aminao izay mitsidika ity tranokalan’ny Fiangonana FJKM Québec – CANADA ity izahay. 

Fifaliana ho anay araka izany ny manolotra ho antsika rehetra  izay mba voaomanay ato anatiny. Ny firarianay dia mba hahita soa amin’izay voarakitra ato ianao fa tsy mandalo fotsiny ihany akory.

Asa vavolombelona

Ry havana,

I Andraina Rakotoseheno dia nanao “projet personnel” famaranana ny fianarany. Ny safidiny dia ny fanaganana tranokala momba ny baiboly mitondra ny lohateny hoe : “La Bible c’est tout une histoire”

Koa indro hozaraina amintsika eto ny rohy momba ny asa vitany mba ho fijoroana vavolombelona ho an’ny tanora eto an-toerana sy any an-tanindrazana.
 
Reharehan’ny samapana Sekoly Alahady FJKM Québec tokoa izao, koa miangavy antsika tsy hisalasala hizara izany.

Mankasitraka indrindra Andraina. 

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra.
 
 

TSARA HO FANTATRA

Fanompoampivavahana

Amin'ny 10 ora maraina

Adiresin'ny fiangonana

855, rue St-Vallier Ouest, Québec